Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van ByWilma.
Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Ondanks dat de website met grote zorg is samengesteld en wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen en de content regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

Aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen, zijn enkel opgenomen ter informatie.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze bronnen of websites.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van content of delen daarvan dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
ByWilma behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Voor vragen met betrekking tot de website kun je contact opnemen met ByWilma.